هیما سیستم::مدیریت تبلت و تلویزیون کودکان (تهران) 

مدیریت تبلت و تلویزیون کودکان (تهران)

  • ارائه کننده: موسسه هم نوا
  • زمان برگزاری: ۱۳۹۷/۳/۳۰ ۱۳:۴۵:۰۰
  • مدت رویداد: ۱۰:۲۰:۰۰
  • قیمت: ۵۰۰,۰۰۰ ریال


امتیاز کاربران:
۵ / ۰ (۰ امتیاز)

نظرات (۰)


ارسال

در این نشست، والدین با اثراتی که تلویزیون میتواند بر کودکان بگذارد آشنا می شوند٫ برنامه های مختلف
تلویزیون، مثل اخبار، فیلم ها، برنامه های کودک، تبلیغات، هر کدام میتوانند روی کودکان ما اثر بگذارند٫ والدین
می توانند چه ارتباطی با کودک قبل، حین و بعد از تماشای تلویزیون برقرار کنند که بتوانند بر اثرات نامطلوب
آن، تا حدی غلبه کنند ٫ همچنین چگونگی استفاده از تلویزیون و محتواهای آن به عنوان یک ابزار آموزشی مورد
بررسی قرار می گیرد٫ ضمنا شیوه مدیریت زمان و ساختار بندی استفاده از تلویزیون نیز روش هایی دارد که در
این نشست به آن پرداخته می شود٫
به طور کلی این نشست والدین را در بازبینی رابطه با تلویزیون و نقش و جایگاه این رسانه در زندگی، آشنایی
با اثرات برنامههای مختلف تلویزیون بر کودکان، نحوهی برقراری ارتباط مناسب برای اثرگذاری مطلوب بر کودک
یاری می دهد٫

صفحه نخست ورود کاربران ثبت نام درباره ما مشتریان رویدادها قوانين و مقررات ثبت شکایات راهنمای سایت اخبار تماس با ما