هیما سیستم 

کارگاه موفقیت

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۷/۱۹ ۰۹:۱۷:۵۲

ارائه کننده: دانشگاه صنعتی شریف- آکادمی شریف رایان

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۸-۰۶-۲۷ جلسه هشتم برنامه نویسی پایتون

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۶/۲۷ ۱۶:۰۰:۰۰

ارائه کننده: دانشگاه صنعتی شریف- آکادمی شریف رایان

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۸-۰۶-۲۳ جلسه هفتم برنامه نویسی پایتون

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۶/۲۳ ۱۶:۰۰:۱۵

ارائه کننده: دانشگاه صنعتی شریف- آکادمی شریف رایان

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۸-۰۶-۲۲ جلسه چهارم سرممیزی استاندارد مدیریت پروژه - ایزو ۲۱۵۰۰

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۶/۲۲ ۰۷:۳۰:۲۵

ارائه کننده: مهندس مفتخری

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۸-۰۶-۲۰ جلسه ششم برنامه نویسی پایتون

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۶/۲۰ ۱۲:۰۸:۲۳

ارائه کننده: دانشگاه صنعتی شریف- آکادمی شریف رایان

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۸-۰۶-۱۵ جلسه دوم سرممیزی استاندارد مدیریت پروژه - ایزو ۲۱۵۰۰

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۶/۱۵ ۱۱:۵۲:۰۸

ارائه کننده: مهندس مفتخری

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۸-۰۶-۱۶جلسه پنجم برنامه نویسی پایتون دانشگاه شریف

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۶/۱۶ ۱۵:۴۱:۴۶

ارائه کننده: دانشگاه صنعتی شریف- آکادمی شریف رایان

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۸-۰۶-۱۴ جلسه اول سرممیزی استاندارد مدیریت پروژه - ایزو ۲۱۵۰۰

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۶/۱۴ ۰۷:۴۶:۱۲

ارائه کننده: مهندس مفتخری

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۸-۰۶-۱۳جلسه چهارم برنامه نویسی پایتون دانشگاه شریف

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۶/۱۳ ۱۶:۰۰:۰۰

ارائه کننده: دانشگاه صنعتی شریف- آکادمی شریف رایان

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۸-۰۶-۰۹ کلاس برنامه نویسی پایتون - جلسه سوم

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۶/۹ ۱۶:۰۰:۰۰

ارائه کننده: دانشگاه صنعتی شریف- آکادمی شریف رایان

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۸-۰۶-۰۶باز پخش برنامه نویسی پایتون دانشگاه شریف-جلسه دوم

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۶/۶ ۱۶:۰۰:۰۰

ارائه کننده: دانشگاه صنعتی شریف- آکادمی شریف رایان

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

1398-06-02جلسه اول برنامه نویسی پایتون دانشگاه شریف

۱۳۹۸-۰۶-۰۲جلسه اول برنامه نویسی پایتون دانشگاه شریف

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۶/۲ ۱۶:۰۰:۰۰

ارائه کننده: دانشگاه صنعتی شریف- آکادمی شریف رایان

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۸-۰۵-۳۱ باز پخش کلاس مهارت حل مسئله

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۵/۳۱ ۱۴:۰۰:۰۰

ارائه کننده: g-certi

قیمت: رایگان

۱۳۹۸-۰۶-۰۱باز پخش کلاس تحلیل کسب و کار همراه با کلاس فوق العادهPMBOK

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۶/۱ ۰۸:۳۰:۰۰

ارائه کننده: g-certi

قیمت: رایگان

دوره مدیریت پروژه۲۱-۰۴-۹۸

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۴/۲۱ ۰۹:۳۰:۱۵

ارائه کننده: g-certi

قیمت: رایگان

۱۳۹۸-۰۳-۲۶ بازپخش کلاس نکته و تست شیمی دکتربابایی

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۳/۲۶ ۰۷:۰۹:۰۴

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۸-۰۳-۱۸ بازپخش کلاس نکته و تست دین و زندگی استاد کریمی

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۳/۱۸ ۱۸:۰۰:۴۵

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۸-۰۳-۲۰ بازپخش کلاس نکته و تست فزیک استاد ذهبی

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۳/۱۸ ۰۸:۳۸:۳۹

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: رایگان

۱۳۹۸-۰۳-۱۹ بازپخش کلاس نکته و تست ادبیات استاد سبطی

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۳/۱۹ ۰۶:۰۰:۵۵

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: رایگان

۱۳۹۸-۰۳-۱۸ بازپخش کلاس نکته و تست ریاضی استاد مقدم

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۳/۱۸ ۰۱:۰۱:۰۶

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۸-۰۳-۱۸ بازپخش کلاس نکته و تست شیمی دکتربابایی

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۳/۱۸ ۰۱:۰۰:۳۵

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

پخش زنده کلاس نکته و تست دین و زندگی دکتر کریمی

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۳/۲۵ ۱۸:۰۰:۰۰

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۸-۰۳-۱۳ بازپخش کلاس نکته و تست فزیک استاد ذهبی

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۳/۱۳ ۰۴:۲۰:۱۹

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۸-۰۳-۱۵ بازپخش کلاس نکته و تست فزیک استاد ذهبی

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۳/۱۵ ۰۴:۲۴:۴۷

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۸-۰۳-۱۴ بازپخش کلاس نکته و تست فیزیک استاد مراد خان

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۳/۱۴ ۰۸:۲۷:۰۲

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۸-۰۳-۱۴ بازپخش کلاس نکته و تست شیمی دکتربابایی

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۳/۱۴ ۰۷:۱۹:۳۵

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۸-۰۳-۱۵ بازپخش کلاس نکته و تست شیمی دکتربابایی

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۳/۱۵ ۰۷:۲۴:۳۴

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۸-۰۳-۱۱ بازپخش کلاس نکته و تست شیمی

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۳/۱۱ ۱۰:۲۰:۰۶

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۸-۰۳-۱۱ بازپخش کلاس نکته و تست دین و زندگی استاد کریمی

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۳/۱۱ ۱۷:۰۰:۰۰

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۸-۰۳-۱۱ بازپخش کلاس نکته و تست فیزیک استاد مراد خان

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۳/۱۱ ۱۱:۳۱:۲۷

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۸-۰۳-۱۱ بازپخش کلاس نکته و تست ریاضی استاد مقدم

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۳/۱۱ ۰۰:۰۰:۰۰

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۸-۰۳-۰۹ باز پخش دوره بین المللی حرفه ای مدیریت پروژه

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۳/۹ ۱۴:۰۰:۰۰

ارائه کننده: g-certi

قیمت: رایگان

۱۳۹۸-۰۳-۱۲ بازپخش کلاس نکته و تست ادبیات استاد سبطی

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۳/۱۲ ۱۸:۰۰:۰۰

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۸-۰۳-۰۸ بازپخش کلاس نکته و تست فیزیک استاد ذهبی

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۳/۱۳ ۰۷:۳۰:۰۰

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: رایگان

۱۳۹۸-۰۳-۰۵بازپخش کلاس نکته و تست ادبیات استاد سبطی

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۳/۵ ۰۹:۴۴:۵۰

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۸-۰۳-۰۴ بازپخش کلاس نکته و تست شیمی

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۳/۴ ۰۹:۵۲:۳۵

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۸-۰۳-۰۴ بازپخش کلاس نکته و تست دین و زندگی

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۳/۴ ۱۰:۱۸:۳۹

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۸-۰۳-۰۶ بازپخش کلاس نکته و تست فیزیک استاد ذهبی

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۳/۶ ۱۳:۵۳:۰۱

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۸-۰۳-۰۴ بازپخش کلاس نکته و تست فیزیک استاد مرادخان

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۳/۴ ۰۷:۰۰:۰۰

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۸-۰۳-۰۵ بازپخش کلاس نکته و تست ادبیات استاد هامون سبطی

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۳/۵ ۱۵:۳۹:۵۷

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

بازپخش جلسه هفتم کلاس مدیریت حرفه ای پروژه ۱۳۹۸-۰۳-۰۲

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۳/۲ ۱۳:۳۱:۳۰

ارائه کننده: g-certi

قیمت: رایگان

بازپخش کلاس نکته تست شیمی ۲۸-۰۲-۱۳۹۸ قسمت اول

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۲/۲۸ ۱۷:۰۵:۰۴

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

صفحه نخست ورود کاربران ثبت نام درباره ما مشتریان رویدادها قوانين و مقررات ثبت شکایات راهنمای سایت اخبار تماس با ما