هیما سیستم 

دوره مدیریت پروژه۲۱-۰۴-۹۸

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۴/۲۱ ۰۹:۳۰:۱۵

ارائه کننده: g-certi

قیمت: رایگان

۱۳۹۸-۰۳-۲۶ بازپخش کلاس نکته و تست شیمی دکتربابایی

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۳/۲۶ ۰۷:۰۹:۰۴

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۸-۰۳-۱۸ بازپخش کلاس نکته و تست دین و زندگی استاد کریمی

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۳/۱۸ ۱۸:۰۰:۴۵

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۸-۰۳-۲۰ بازپخش کلاس نکته و تست فزیک استاد ذهبی

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۳/۱۸ ۰۸:۳۸:۳۹

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: رایگان

۱۳۹۸-۰۳-۱۹ بازپخش کلاس نکته و تست ادبیات استاد سبطی

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۳/۱۹ ۰۶:۰۰:۵۵

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: رایگان

۱۳۹۸-۰۳-۱۸ بازپخش کلاس نکته و تست ریاضی استاد مقدم

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۳/۱۸ ۰۱:۰۱:۰۶

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۸-۰۳-۱۸ بازپخش کلاس نکته و تست شیمی دکتربابایی

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۳/۱۸ ۰۱:۰۰:۳۵

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

پخش زنده کلاس نکته و تست دین و زندگی دکتر کریمی

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۳/۲۵ ۱۸:۰۰:۰۰

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۸-۰۳-۱۳ بازپخش کلاس نکته و تست فزیک استاد ذهبی

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۳/۱۳ ۰۴:۲۰:۱۹

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۸-۰۳-۱۵ بازپخش کلاس نکته و تست فزیک استاد ذهبی

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۳/۱۵ ۰۴:۲۴:۴۷

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۸-۰۳-۱۴ بازپخش کلاس نکته و تست فیزیک استاد مراد خان

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۳/۱۴ ۰۸:۲۷:۰۲

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۸-۰۳-۱۴ بازپخش کلاس نکته و تست شیمی دکتربابایی

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۳/۱۴ ۰۷:۱۹:۳۵

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۸-۰۳-۱۵ بازپخش کلاس نکته و تست شیمی دکتربابایی

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۳/۱۵ ۰۷:۲۴:۳۴

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۸-۰۳-۱۱ بازپخش کلاس نکته و تست شیمی

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۳/۱۱ ۱۰:۲۰:۰۶

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۸-۰۳-۱۱ بازپخش کلاس نکته و تست دین و زندگی استاد کریمی

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۳/۱۱ ۱۷:۰۰:۰۰

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۸-۰۳-۱۱ بازپخش کلاس نکته و تست فیزیک استاد مراد خان

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۳/۱۱ ۱۱:۳۱:۲۷

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۸-۰۳-۱۱ بازپخش کلاس نکته و تست ریاضی استاد مقدم

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۳/۱۱ ۰۰:۰۰:۰۰

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۸-۰۳-۰۹ باز پخش دوره بین المللی حرفه ای مدیریت پروژه

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۳/۹ ۱۴:۰۰:۰۰

ارائه کننده: g-certi

قیمت: رایگان

۱۳۹۸-۰۳-۱۲ بازپخش کلاس نکته و تست ادبیات استاد سبطی

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۳/۱۲ ۱۸:۰۰:۰۰

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۸-۰۳-۰۸ بازپخش کلاس نکته و تست فیزیک استاد ذهبی

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۳/۱۳ ۰۷:۳۰:۰۰

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: رایگان

۱۳۹۸-۰۳-۰۵بازپخش کلاس نکته و تست ادبیات استاد سبطی

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۳/۵ ۰۹:۴۴:۵۰

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۸-۰۳-۰۴ بازپخش کلاس نکته و تست شیمی

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۳/۴ ۰۹:۵۲:۳۵

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۸-۰۳-۰۴ بازپخش کلاس نکته و تست دین و زندگی

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۳/۴ ۱۰:۱۸:۳۹

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۸-۰۳-۰۶ بازپخش کلاس نکته و تست فیزیک استاد ذهبی

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۳/۶ ۱۳:۵۳:۰۱

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۸-۰۳-۰۴ بازپخش کلاس نکته و تست فیزیک استاد مرادخان

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۳/۴ ۰۷:۰۰:۰۰

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۸-۰۳-۰۵ بازپخش کلاس نکته و تست ادبیات استاد هامون سبطی

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۳/۵ ۱۵:۳۹:۵۷

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

بازپخش جلسه هفتم کلاس مدیریت حرفه ای پروژه ۱۳۹۸-۰۳-۰۲

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۳/۲ ۱۳:۳۱:۳۰

ارائه کننده: g-certi

قیمت: رایگان

بازپخش کلاس نکته تست شیمی ۲۸-۰۲-۱۳۹۸ قسمت اول

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۲/۲۸ ۱۷:۰۵:۰۴

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

بازپخش جلسه پنجم کلاس مدیریت حرفه ای پروژه

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۳/۲ ۰۱:۰۰:۰۰

ارائه کننده: g-certi

قیمت: رایگان

بازپخش جلسه ششم کلاس مدیریت حرفه ای پروژه ۱۳۹۸-۰۲-۲۰

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۲/۱۷ ۱۹:۱۷:۱۱

ارائه کننده: g-certi

قیمت: رایگان

پارات دوم کلاس نکته و تست ریاضیات تجربی استاد مقدم نیا

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۲/۱۴ ۱۷:۴۶:۵۵

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: رایگان

قسمت دوم کلاس نکته و تست فزیک استاد ذهبی

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۲/۱۴ ۱۷:۴۸:۵۹

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: رایگان

قسمت دوم کلاس نکته و تست دین و زندگی دکتر کریمی

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۲/۱۴ ۱۷:۵۰:۴۰

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: رایگان

پخش زنده کلاس نکته و تست شیمی دکتر بابایی

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۳/۲۶ ۰۷:۰۰:۰۰

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

قسمت دوم کلاس نکته و تست شیمی دکتر بابایی

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۲/۱۴ ۱۸:۱۴:۵۵

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: رایگان

قسمت دوم جلسه سوم کلاس نکته و تست زبان و ادبیات فارسی دکتر هامون سبطی

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۲/۱۴ ۱۳:۰۰:۰۰

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: رایگان

پخش زنده کلاس نکته و تست فیزیک استاد ذهبی

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۳/۲۹ ۱۱:۰۰:۴۳

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

پخش زنده کلاس نکته و تست فزیک استاد مراد خان

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۴/۵ ۱۶:۴۵:۰۰

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

پخش زنده کلاس نکته و تست دین و زندگی دکتر کریمی

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۳/۲۵ ۱۸:۰۰:۰۰

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

پخش زنده کلاس نکته و تست ادبیات استاد هامون سبطی

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۳/۱۹ ۱۸:۲۶:۰۰

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

پخش زنده کلاس نکته و تست ریاضیات تجربی استاد مقدم نیا

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۳/۳۰ ۰۸:۰۰:۰۰

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

کسب درآمد دلاری از تجارت در بازار ارزهای دیجیتال (رمزارز ها)

کسب درآمد دلاری از تجارت در بازار ارزهای دیجیتال (رمزارز ها)

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۲/۱۲ ۱۶:۰۰:۰۰

ارائه کننده: مشاوران کسب‌وکار رایمَند

قیمت: رایگان

بازپخش جلسه سوم کلاس مدیریت حرفه ای پروژه

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۲/۱۲ ۲۲:۰۰:۲۶

ارائه کننده: g-certi

قیمت: رایگان

بازپخش جلسه چهارم کلاس مدیریت حرفه ای پروژه

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۲/۱۷ ۱۶:۰۳:۰۵

ارائه کننده: g-certi

قیمت: رایگان

بازپخش جلسه اول کلاس مدیریت حرفه ای پروژه

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۲/۱۲ ۲۲:۲۰:۵۲

ارائه کننده: g-certi

قیمت: رایگان

بازپخش جلسه دوم کلاس مدیریت حرفه ای پروژه

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۲/۱۲ ۲۲:۲۲:۲۹

ارائه کننده: g-certi

قیمت: رایگان

دوره بین المللی حرفه ای مدیریت پروژه

دوره بین المللی حرفه ای مدیریت پروژه

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۴/۲۱ ۰۸:۳۰:۰۰

ارائه کننده: g-certi

قیمت: رایگان

تکنیکهای مدیریت مطلوب لجبازی در فرزندان

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۱/۲۶ ۱۵:۳۰:۰۰

ارائه کننده: یه حس خوب

قیمت: رایگان

تکنیکهای ارتقاء تاب آوری در فرزندان

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۲/۱۶ ۰۹:۱۵:۰۰

ارائه کننده: یه حس خوب

قیمت: ۵۰,۰۰۰ ریال

دوره فرزند پروری

دوره فرزند پروری

زمان رویداد: ۱۳۹۷/۱۲/۹ ۱۴:۰۰:۰۰

ارائه کننده: یه حس خوب

قیمت: از ۱,۹۰۰,۰۰۰ ریال

کارگاه آموزشی غلبه+خلق-منفی

کارگاه آموزشی غلبه+خلق-منفی

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۳/۳۰ ۱۷:۰۰:۰۰

ارائه کننده: یه حس خوب

قیمت: رایگان

کارگاه آموزشی شکست کسب و کار یا انتخاب تغییر به همراه معرفی دوره عالی DBA

کارگاه آموزشی شکست کسب و کار یا انتخاب تغییر به همراه معرفی دوره عالی DBA

زمان رویداد: ۱۳۹۷/۱۱/۵ ۰۹:۰۰:۰۰

ارائه کننده: دانشگاه تهران

قیمت: رایگان

سمینار هویت فرهنگی 2

سمینار هویت فرهنگی ۲

زمان رویداد: ۱۳۹۷/۱۱/۳ ۱۶:۰۰:۰۰

ارائه کننده: موسسه هم نوا

قیمت: ۶۵۰,۰۰۰ ریال

صفحه نخست ورود کاربران ثبت نام درباره ما مشتریان رویدادها قوانين و مقررات ثبت شکایات راهنمای سایت اخبار تماس با ما