هیما سیستم 
کارگاه با کفش کودکم

کارگاه با کفش کودکم

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۱۱/۴ ۰۹:۰۰:۰۰

ارائه کننده: موسسه هم نوا

قیمت: ۸۰۰,۰۰۰ ریال

فارسا اورگانیک

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۱۷:۰۹:۲۹

ارائه کننده: فارسا اورگانیک

قیمت: رایگان

۱۳۹۸-۱۰-۱۹ جلسه اول کلاس زیست مهندس صادقی

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۰۸:۲۰:۳۶

ارائه کننده: مهندس صادقی مدرس زیست

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۸-۱۰-۲۰ جلسه دوم کلاس زیست مهندس صادقی

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ۰۸:۲۶:۵۱

ارائه کننده: مهندس صادقی مدرس زیست

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۸-۱۰-۰۹ جلسه اول تحلیل تکنیکال

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۱۰/۹ ۱۵:۰۰:۴۰

ارائه کننده: رضا شیرازی

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

کارگاه موفقیت

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۷/۱۹ ۰۹:۱۷:۵۲

ارائه کننده: دانشگاه صنعتی شریف- آکادمی شریف رایان

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۸-۰۶-۲۷ جلسه هشتم برنامه نویسی پایتون

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۶/۲۷ ۱۶:۰۰:۰۰

ارائه کننده: دانشگاه صنعتی شریف- آکادمی شریف رایان

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۸-۰۶-۲۳ جلسه هفتم برنامه نویسی پایتون

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۶/۲۳ ۱۶:۰۰:۱۵

ارائه کننده: دانشگاه صنعتی شریف- آکادمی شریف رایان

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۸-۰۶-۲۲ جلسه چهارم سرممیزی استاندارد مدیریت پروژه - ایزو ۲۱۵۰۰

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۶/۲۲ ۰۷:۳۰:۲۵

ارائه کننده: مهندس مفتخری

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۸-۰۶-۲۰ جلسه ششم برنامه نویسی پایتون

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۶/۲۰ ۱۲:۰۸:۲۳

ارائه کننده: دانشگاه صنعتی شریف- آکادمی شریف رایان

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۸-۰۶-۱۵ جلسه دوم سرممیزی استاندارد مدیریت پروژه - ایزو ۲۱۵۰۰

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۶/۱۵ ۱۱:۵۲:۰۸

ارائه کننده: مهندس مفتخری

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۸-۰۶-۱۶جلسه پنجم برنامه نویسی پایتون دانشگاه شریف

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۶/۱۶ ۱۵:۴۱:۴۶

ارائه کننده: دانشگاه صنعتی شریف- آکادمی شریف رایان

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۸-۰۶-۱۴ جلسه اول سرممیزی استاندارد مدیریت پروژه - ایزو ۲۱۵۰۰

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۶/۱۴ ۰۷:۴۶:۱۲

ارائه کننده: مهندس مفتخری

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۸-۰۶-۱۳جلسه چهارم برنامه نویسی پایتون دانشگاه شریف

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۶/۱۳ ۱۶:۰۰:۰۰

ارائه کننده: دانشگاه صنعتی شریف- آکادمی شریف رایان

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۸-۰۶-۰۹ کلاس برنامه نویسی پایتون - جلسه سوم

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۶/۹ ۱۶:۰۰:۰۰

ارائه کننده: دانشگاه صنعتی شریف- آکادمی شریف رایان

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۸-۰۶-۰۶باز پخش برنامه نویسی پایتون دانشگاه شریف-جلسه دوم

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۶/۶ ۱۶:۰۰:۰۰

ارائه کننده: دانشگاه صنعتی شریف- آکادمی شریف رایان

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

1398-06-02جلسه اول برنامه نویسی پایتون دانشگاه شریف

۱۳۹۸-۰۶-۰۲جلسه اول برنامه نویسی پایتون دانشگاه شریف

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۶/۲ ۱۶:۰۰:۰۰

ارائه کننده: دانشگاه صنعتی شریف- آکادمی شریف رایان

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۸-۰۵-۳۱ باز پخش کلاس مهارت حل مسئله

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۵/۳۱ ۱۴:۰۰:۰۰

ارائه کننده: g-certi

قیمت: رایگان

۱۳۹۸-۰۶-۰۱باز پخش کلاس تحلیل کسب و کار همراه با کلاس فوق العادهPMBOK

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۶/۱ ۰۸:۳۰:۰۰

ارائه کننده: g-certi

قیمت: رایگان

صفحه نخست ورود کاربران ثبت نام درباره ما مشتریان رویدادها قوانين و مقررات ثبت شکایات راهنمای سایت اخبار تماس با ما