هیما سیستم 

mba۷ دانشگاه تهران

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۳/۲۴ ۱۴:۰۰:۰۰

ارائه کننده: مرکز آموش الکترونیکی دانشگاه تهران

قیمت: رایگان

۱۳۹۸-۰۳-۱۸ بازپخش کلاس نکته و تست دین و زندگی استاد کریمی

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۳/۱۸ ۱۸:۰۰:۴۵

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۸-۰۳-۲۰ بازپخش کلاس نکته و تست فزیک استاد ذهبی

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۳/۱۸ ۰۸:۳۸:۳۹

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: رایگان

۱۳۹۸-۰۳-۱۹ بازپخش کلاس نکته و تست ادبیات استاد سبطی

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۳/۱۹ ۰۶:۰۰:۵۵

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: رایگان

۱۳۹۸-۰۳-۱۸ بازپخش کلاس نکته و تست ریاضی استاد مقدم

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۳/۱۸ ۰۱:۰۱:۰۶

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۸-۰۳-۱۸ بازپخش کلاس نکته و تست شیمی دکتربابایی

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۳/۱۸ ۰۱:۰۰:۳۵

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

پخش زنده کلاس نکته و تست دین و زندگی دکتر کریمی

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۳/۲۵ ۱۸:۰۰:۰۰

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۸-۰۳-۱۳ بازپخش کلاس نکته و تست فزیک استاد ذهبی

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۳/۱۳ ۰۴:۲۰:۱۹

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۸-۰۳-۱۵ بازپخش کلاس نکته و تست فزیک استاد ذهبی

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۳/۱۵ ۰۴:۲۴:۴۷

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۸-۰۳-۱۴ بازپخش کلاس نکته و تست فیزیک استاد مراد خان

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۳/۱۴ ۰۸:۲۷:۰۲

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۸-۰۳-۱۴ بازپخش کلاس نکته و تست شیمی دکتربابایی

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۳/۱۴ ۰۷:۱۹:۳۵

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۸-۰۳-۱۵ بازپخش کلاس نکته و تست شیمی دکتربابایی

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۳/۱۵ ۰۷:۲۴:۳۴

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۸-۰۳-۱۱ بازپخش کلاس نکته و تست شیمی

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۳/۱۱ ۱۰:۲۰:۰۶

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۸-۰۳-۱۱ بازپخش کلاس نکته و تست دین و زندگی استاد کریمی

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۳/۱۱ ۱۷:۰۰:۰۰

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۸-۰۳-۱۱ بازپخش کلاس نکته و تست فیزیک استاد مراد خان

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۳/۱۱ ۱۱:۳۱:۲۷

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۸-۰۳-۱۱ بازپخش کلاس نکته و تست ریاضی استاد مقدم

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۳/۱۱ ۰۰:۰۰:۰۰

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۸-۰۳-۰۹ باز پخش دوره بین المللی حرفه ای مدیریت پروژه

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۳/۹ ۱۴:۰۰:۰۰

ارائه کننده: g-certi

قیمت: رایگان

۱۳۹۸-۰۳-۱۲ بازپخش کلاس نکته و تست ادبیات استاد سبطی

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۳/۱۲ ۱۸:۰۰:۰۰

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۸-۰۳-۰۸ بازپخش کلاس نکته و تست فیزیک استاد ذهبی

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۳/۱۳ ۰۷:۳۰:۰۰

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: رایگان

mba۶ دانشگاه تهران

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۳/۲۴ ۰۷:۰۰:۰۰

ارائه کننده: مرکز آموش الکترونیکی دانشگاه تهران

قیمت: رایگان

۱۳۹۸-۰۳-۰۵بازپخش کلاس نکته و تست ادبیات استاد سبطی

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۳/۵ ۰۹:۴۴:۵۰

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۸-۰۳-۰۴ بازپخش کلاس نکته و تست شیمی

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۳/۴ ۰۹:۵۲:۳۵

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۸-۰۳-۰۴ بازپخش کلاس نکته و تست دین و زندگی

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۳/۴ ۱۰:۱۸:۳۹

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۸-۰۳-۰۶ بازپخش کلاس نکته و تست فیزیک استاد ذهبی

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۳/۶ ۱۳:۵۳:۰۱

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۸-۰۳-۰۴ بازپخش کلاس نکته و تست فیزیک استاد مرادخان

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۳/۴ ۰۷:۰۰:۰۰

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۸-۰۳-۰۵ بازپخش کلاس نکته و تست ادبیات استاد هامون سبطی

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۳/۵ ۱۵:۳۹:۵۷

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

بازپخش جلسه هفتم کلاس مدیریت حرفه ای پروژه ۱۳۹۸-۰۳-۰۲

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۳/۲ ۱۳:۳۱:۳۰

ارائه کننده: g-certi

قیمت: رایگان

بازپخش کلاس نکته تست شیمی ۲۸-۰۲-۱۳۹۸ قسمت اول

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۲/۲۸ ۱۷:۰۵:۰۴

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

بازپخش جلسه پنجم کلاس مدیریت حرفه ای پروژه

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۳/۲ ۰۱:۰۰:۰۰

ارائه کننده: g-certi

قیمت: رایگان

بازپخش جلسه ششم کلاس مدیریت حرفه ای پروژه ۱۳۹۸-۰۲-۲۰

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۲/۱۷ ۱۹:۱۷:۱۱

ارائه کننده: g-certi

قیمت: رایگان

پارات دوم کلاس نکته و تست ریاضیات تجربی استاد مقدم نیا

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۲/۱۴ ۱۷:۴۶:۵۵

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: رایگان

قسمت دوم کلاس نکته و تست فزیک استاد ذهبی

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۲/۱۴ ۱۷:۴۸:۵۹

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: رایگان

قسمت دوم کلاس نکته و تست دین و زندگی دکتر کریمی

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۲/۱۴ ۱۷:۵۰:۴۰

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: رایگان

پخش زنده کلاس نکته و تست شیمی دکتر بابایی

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۳/۲۶ ۰۷:۰۰:۰۰

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

قسمت دوم کلاس نکته و تست شیمی دکتر بابایی

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۲/۱۴ ۱۸:۱۴:۵۵

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: رایگان

قسمت دوم جلسه سوم کلاس نکته و تست زبان و ادبیات فارسی دکتر هامون سبطی

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۲/۱۴ ۱۳:۰۰:۰۰

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: رایگان

پخش زنده کلاس نکته و تست فیزیک استاد ذهبی

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۳/۲۲ ۱۱:۰۰:۴۳

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

پخش زنده کلاس نکته و تست فزیک استاد مراد خان

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۳/۲۲ ۱۶:۴۵:۰۰

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

پخش زنده کلاس نکته و تست دین و زندگی دکتر کریمی

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۳/۲۵ ۱۸:۰۰:۰۰

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

پخش زنده کلاس نکته و تست ادبیات استاد هامون سبطی

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۳/۱۹ ۱۸:۲۶:۰۰

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

پخش زنده کلاس نکته و تست ریاضیات تجربی استاد مقدم نیا

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۳/۲۵ ۱۲:۰۰:۰۰

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

کسب درآمد دلاری از تجارت در بازار ارزهای دیجیتال (رمزارز ها)

کسب درآمد دلاری از تجارت در بازار ارزهای دیجیتال (رمزارز ها)

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۲/۱۲ ۱۶:۰۰:۰۰

ارائه کننده: مشاوران کسب‌وکار رایمَند

قیمت: رایگان

بازپخش جلسه سوم کلاس مدیریت حرفه ای پروژه

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۲/۱۲ ۲۲:۰۰:۲۶

ارائه کننده: g-certi

قیمت: رایگان

بازپخش جلسه چهارم کلاس مدیریت حرفه ای پروژه

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۲/۱۷ ۱۶:۰۳:۰۵

ارائه کننده: g-certi

قیمت: رایگان

بازپخش جلسه اول کلاس مدیریت حرفه ای پروژه

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۲/۱۲ ۲۲:۲۰:۵۲

ارائه کننده: g-certi

قیمت: رایگان

بازپخش جلسه دوم کلاس مدیریت حرفه ای پروژه

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۲/۱۲ ۲۲:۲۲:۲۹

ارائه کننده: g-certi

قیمت: رایگان

دوره بین المللی حرفه ای مدیریت پروژه

دوره بین المللی حرفه ای مدیریت پروژه

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۳/۲۴ ۰۸:۳۰:۰۰

ارائه کننده: g-certi

قیمت: رایگان

تکنیکهای مدیریت مطلوب لجبازی در فرزندان

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۱/۲۶ ۱۵:۳۰:۰۰

ارائه کننده: یه حس خوب

قیمت: رایگان

تکنیکهای ارتقاء تاب آوری در فرزندان

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۲/۱۶ ۰۹:۱۵:۰۰

ارائه کننده: یه حس خوب

قیمت: ۵۰,۰۰۰ ریال

دوره فرزند پروری

دوره فرزند پروری

زمان رویداد: ۱۳۹۷/۱۲/۹ ۱۴:۰۰:۰۰

ارائه کننده: یه حس خوب

قیمت: از ۱,۹۰۰,۰۰۰ ریال

کارگاه آموزشی غلبه+خلق-منفی

کارگاه آموزشی غلبه+خلق-منفی

زمان رویداد: ۱۳۹۷/۱۲/۸ ۱۷:۰۰:۰۰

ارائه کننده: یه حس خوب

قیمت: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال

کارگاه آموزشی شکست کسب و کار یا انتخاب تغییر به همراه معرفی دوره عالی DBA

کارگاه آموزشی شکست کسب و کار یا انتخاب تغییر به همراه معرفی دوره عالی DBA

زمان رویداد: ۱۳۹۷/۱۱/۵ ۰۹:۰۰:۰۰

ارائه کننده: دانشگاه تهران

قیمت: رایگان

سمینار هویت فرهنگی 2

سمینار هویت فرهنگی ۲

زمان رویداد: ۱۳۹۷/۱۱/۳ ۱۶:۰۰:۰۰

ارائه کننده: موسسه هم نوا

قیمت: ۶۵۰,۰۰۰ ریال

سمینار تخصصی داده کاوی و علم داده در SQL Server - AzureML

زمان رویداد: ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ۰۸:۳۰:۰۰

ارائه کننده: ونوس شکورنیاز

قیمت: ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال

کارگاه آموزشی آشنایی با انواع کیف پول الکترونیک در ارزهای دیجیتال

کارگاه آموزشی آشنایی با انواع کیف پول الکترونیک در ارزهای دیجیتال

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۲/۴ ۱۱:۰۰:۰۰

ارائه کننده: سرمایه گزاری

قیمت: رایگان

دومین همایش ملی شناسایی و پرورش مدیران آینده

دومین همایش ملی شناسایی و پرورش مدیران آینده

زمان رویداد: ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ ۲۰:۰۰:۰۰

ارائه کننده: موسسه معنا

قیمت: رایگان

سمینار بازیابی قدرت هویت فرهنگی

سمینار بازیابی قدرت هویت فرهنگی

زمان رویداد: ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ ۱۰:۰۰:۰۰

ارائه کننده: موسسه هم نوا

قیمت: ۶۰۰,۰۰۰ ریال

کارگاه آموزشی آشنایی با اصول بلاکچین، بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال

کارگاه آموزشی آشنایی با اصول بلاکچین، بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال

زمان رویداد: ۱۳۹۷/۱۰/۶ ۱۶:۰۰:۰۰

ارائه کننده: سرمایه گزاری

قیمت: ۵۰۰,۰۰۰ ریال

آموزشگاه موسیقی آوای تکین

آموزشگاه موسیقی آوای تکین

زمان رویداد: ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ۱۱:۰۰:۰۰

ارائه کننده: آوای تکین

قیمت: رایگان

کارگاه آموزشی آشنایی با تحلیل تکنیکال در بازار ارزهای دیجیتال

کارگاه آموزشی آشنایی با تحلیل تکنیکال در بازار ارزهای دیجیتال

زمان رویداد: ۱۳۹۷/۹/۲۹ ۱۶:۰۰:۰۰

ارائه کننده: سرمایه گزاری

قیمت: ۵۰۰,۰۰۰ ریال

صفحه نخست ورود کاربران ثبت نام درباره ما مشتریان رویدادها قوانين و مقررات ثبت شکایات راهنمای سایت اخبار تماس با ما